Επιδοτούμενα Προγράμματα
Υπαγωγή επιχειρήσεων σε προγράμματα επιχορηγήσεων και ολοκληρωμένη διαχείριση επενδυτικών προτάσεων.
Οικονομικές Μελέτες
Εκπόνηση οικονομικών μελετών άντλησης κεφαλαίων και μελετών που συμβάλλουν στη λήψη της τελικής επιχειρηματικής απόφασης.
Επιχειρηματική Στρατηγική
Ο επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός αφορά την αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της, τον καθορισμό των στόχων και τον σχεδιασμό των δράσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων.
Startup Επιχειρήσεις
Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση, ανάπτυξη και ολοκληρωμένη υποστήριξη startup επιχειρήσεων.
Κατοχύρωση Πατέντας
Ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη από την κατοχύρωση της ιδέας έως την άντληση κεφαλαίων για να γίνει η ιδέα πράξη.
Ιστοσελίδες και e-shop
Σχεδιασμός δυναμικών ιστοσελίδων με δυνατότητα διαχείρισης από τον ίδιο τον πελάτη και ηλεκτρονικών καταστημάτων σε ένα λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον.
Internet Marketing
Σύγχρονες πρακτικές του marketing στο διαδίκτυο προσδίδουν στην επιχείρηση σας τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (AdWords, Social Media Marketing, Web Analytics).
Λογιστικά & Φοροτεχνικά
Πλήρεις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και ιδιώτες
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες.